Az energetikai tanúsítvánnyal kapcsolatos gyakori kérdések

Az előíró jogszabály

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint energetikai tanúsítványt » kell készíteni az ingatlanokra:

  • új épület használatbavételének kérelmezésekor/bejelentésekor
  • meglévő épület és önálló rendeltetési egység tulajdonjog átruházása esetén
  • meglévő épület és önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén
  • 250 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén
  • számos kivétel » is van a kötelezettségek alól, ezek listája a főoldalon található

Uniós Épületenergetikai Direktíva

Az Európai Unió jól kidolgozott cselekvési tervvel rendelkezik a globális felmelegedés és hatásainak megfékezése érdekében. Az EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) határozattal összhangban az EU célja a CO2 kibocsátás jelentős csökkentése és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. A cselekvési terv eleme a tanúsítás intézménye is, amelyet minden tagország bevezetett a közelmúltban.

Minősítési osztályok a tanúsítványban

AA++ minimális energiaigényű: a legmagasabb fokozat

A mellékelt ábrán tekinthető meg a 12 minősítési osztály, amelyet kaphat a megvizsgált ingatlan.

Fél óra a helyszínen

A szakvéleményt csak helyszíni szemle alapján lehet kiállítani, amely egy áltagos méretű ház esetében körülbelül 30 percet vesz igénybe. Megnézzük és jegyzőkönyvezzük a műszakilag releváns paramétereket: mint például a falak, födémek rétegrendjét, a gépészeti rendszereket, különös tekintettel a fűtésre és a melegvíz készítésre, valamint egy alaprajzi vázlatot is készítünk. Az előbbiekről fotósorozatot is készítünk, amelyeket csatolunk a tanúsítványhoz.

Csak mérnök tanúsíthat

A tanúsítási szolgáltatás elvégzésének személyi feltételeit a 266/2013. (VII. 11.) "Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről" szabályozza. Ebben a rendeletben van rögzítve, hogy csak mérnöki kamarai tagsággal, és TÉ jelű jogosultsággal rendelkező szakképzett mérnök végezheti el a szakvéleményezést. Ha tőlünk rendeli meg a szolgáltatást, garanciát vállalunk az alábbiakra:

  • hiteles, a hatályos jogszabályoknak megfelel
  • a tanúsítványt minden hivatalos szerv elfogadja
  • helyszíni felmérés alapján készül

Új ingatlanokra, használatbavételhez

Új ingatlanok használatbavételi engedélyének kiadásához az építési hatóság előírja a tanúsítás elvégeztetését. A jogszabály szerint az engedély (tudomásulvétel) kérelmezéséhez is bekérik az energetikai szakvéleményt. A munkához ezekre lesz szükség: kiviteli tervdokumentáció alaprajzokkal, metszetekkel, műszaki leírás, helyszíni szemle. Várjuk ajánlatkérését!

Mit tartalmaz a szakvélemény?

A főoldal jobb felső sarkában található egy egyedi azonosító kód, amely a dokumentum legfontosabb eleme. Ez a szám az ún. HET szám, amely a hitelességet igazolja, és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell. A főoldalon megtalálhatók még a tanúsító, a megbízó, és az építmény adatai, valamint a besorolási osztály. A kiadott minősítés alátámasztásaként az energetikai kalkulációk is részletesen dokumentálva vannak, ami alapján ellenőrizhető, hogy a számítások a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek.

HET szám a szerződésben

Az energetikai tanúsítvány minden esetben rendelkezik egy ún. HET azonosító sorszámmal, amit az Országos Építésügyi Nyilvántartás generál, miután a regisztrált tanúsító feltölti a számításokat a kormányzati adatbázisba. A 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet alapján adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell ezt az azonosító sorszámot. Ha ez elmulasztásra kerül, akkor a szerződés tartalmi hiányossága jogszabályt sért, és szabálysértési bírság szabható ki a felekre.

Mire van szükségünk a munkához?

Az ingatlan címe és helyrajzi száma mellett csak a megbízó számlázási adataira van szükség. Ha építészeti tervek vagy más műszaki dokumentumok nem állnak rendelkezésre, nem jelent problémát, a felmérési munkát teljes egészében tartalmazza szolgáltatási díjunk. Ha a helyszíni szemlekor nem a tulajdonos lesz jelen, akkor kérjük elküldeni annak a személynek a telefonos elérhetőségét, akivel találkozni fogunk.

Orosházi árlista, ajánlatkérés »